Välkommen

Efter många års arbete med ledningsstöd, organisationsutveckling och medarbetarstöd samt konflikthantering och psykosocial rådgivning i olika organisationer, både nationellt och internationellt, är jag nu pensionär. Fortsättningsvis erbjuder jag mina tjänster som konsult i organisationer där behov finns av tillfälliga insatser när det gäller ledningsstöd, medarbetarstöd, utvärderingar, konflikthantering eller vid behov av interimschef.

Viss möjlighet finns också att bistå med teologiska tjänster och sjuksköterskebemanning.

Perolof Lundkvist | Brainville 

Egna böcker finns till försäljning på förlaget PLUSupport.

Till verksamheten finns också en webshop kopplad: livslust.org.

Läs nu: De äldre och värmen

Se http://www.plus-support.se/butik/ för broschyr i ämnet