Välkommen

PLUSupport är en konsultverksamhet inriktad på ledningsstöd, organisationsutveckling och medarbetarstöd samt konflikthantering och psykosocial rådgivning, främst i kommun, landsting och ideella organisationer (t ex kyrkor och församlingar). Vi finns även med i psykosocialt stöd till fältarbetare i internationellt katastrofarbete.

Vi erbjuder även teologiska tjänster: Predikohjälp, undervisning, rådgivning och hjälp vid förrättningar.

Kopplat till verksamheten finns också ett förlag, PLUSupport, där vi publicerar böcker mm.