Välkommen

Efter många års arbete i olika organisationer, både nationellt och internationellt, är jag nu pensionär. Fortsättningsvis erbjuder jag mina tjänster som konsult i organisationer där behov finns av tillfälliga insatser. Jag är sjuksköterska, teolog och har stor erfarenhet av internationellt arbete.

Egna böcker finns till försäljning på förlaget PLUSupport.

Vårt företag har F-skatt.

Till verksamheten finns också en webshop kopplad: Happyfarmer.se.

Läs nu: Peos blogg