Evangelisterna utgjorde under decennier något av själva ryggraden i Örebromissionens arbete i Sverige. Många är de som har ”sänts ut” från bibelskolan i Örebro, för att tjäna på olika platser i landet.

De som skickades upp till fältet i Övre Norrland fick ofta arbeta under hårda villkor. Klimatet var tufft och avstånden långa. Man fick förflytta sig till fots, med cykel eller på skidor. Arbetet innebar att bryta ny mark. Ofta fanns det ingen församling, eller väldigt få troende på plats. De hängivna evangelisterna var ofta kvinnor, vilka fick leva ”i tro”, under mycket knappa förhållande och utan garanterad försörjning. De var tvungna att ensamma ta svåra beslut. Samtidigt skulle de trosvisst ta initiativ till nya satsningar.                                                                  

För många av evangelisterna blev arbetsbördan övermäktig och man återvände hem. Andra kämpade uthålligt vidare trots alla motgångar. Kapell byggdes och nya församlingar grundades.

Den här berättelsen ger en unik inblick i evangelistens vardag och villkor i det pionjärarbete som utfördes i Övre Norrland under 1930-1950-talet. Den visar på kampen och de enorma uppoffringar som präglade insatsen. Den ger också en bild av glädjen, entusiasmen och övertygelsen hos de brinnande sändebuden.

Tiderna har förändrats. Även Norrland har drabbats av flykten från landsbygden och många av de gamla kapellen har förfallit eller sålts till andra ändamål. Resultatet av det arbete som utfördes av pionjärevangelisterna lever ändå kvar och bär frukt på olika sätt.

Ingemar och Perolof Lundkvist har sammanställt 2 böcker om ett par av dessa pionjärer, vilka tillika var deras mor och far. Tacksamheten är stor över den fascinerande resan de fått göra i deras fotspår!

Kan beställas genom att skicka ett mail till: perolof.lundkvist@plus-support.se
Pris 125:- (porto tillkommer)