PLUS-support tillhandahåller främst följande tjänster:

  • Stöd att hantera kulturellt betingade utmaningar i arbetslivet (organisationskultur, värdegrund, kulturmöten i ett internationellt perspektiv… )
  • Ledningsstöd och mentorskap
  • Stöd för konflikthantering i organisationer, medling (inom team eller mellan grupper)
  • Psykosocialt stöd främst proaktivt genom råd för kris- och stresshantering
  • Psykosocialt stöd till fältarbetare i internationellt biståndsarbete och katastrofer
  • Konferenser och utbildningar: kan skräddarsys.
  • Teologiska tjänster: Predikan, förrättningar, rådgivning.
  • Bokutgivning genom förlaget PLUSupport.