PLUS-support tillhandahåller främst följande tjänster:

  • Genom information, utbildning och stöd främja hälsa i alla dess aspekter
  • Vårt koncept går ut på att arbeta enligt ett uthålligt och miljövänligt tänk
  • I vår webbutik Fairandwell.se saluför vi produkter för hälsa och välbefinnande
  • Genom konsulttjänst kan vi i begränsad omfattning bistå vårdcentraler med sjuksköterskebemanning
  • Bokutgivning genom förlaget PLUSupport.