PLUS-support tillhandahåller främst följande tjänster:

  • Konsultverksamhet
  • Webbutik
  • Information och tips via bloggverksamhet